Jeżeli wyjeżdżamy pracować do Szkocji, warto na początku poznać swoje prawa.

Jak się okazuje możemy wnosić o odszkodowanie za wypadek w pracy w Anglii, jeżeli winę ponosi pracodawca. Odpowiedzialność spadnie na niego, kiedy w zakładzie pracy zlekceważone zostały przepisy BHP. Dotyczy to nawet zwykłego potknięcia – da się dowieść, że pracodawca nie dbał przykładowo o odpowiedni system sprzątania. Jak postępować podczas wypadku w pracy? Należy pamiętać, że o odszkodowanie zawsze warto zawalczyć – nie można bać się straty pracy lub innych kar. Na wystąpienie o zadośćuczynienie mamy 3 lata od daty wypadku. Możemy zatem odczekać chwilę i zobaczyć, w jaki sposób rozwinie się sytuacja. Jeżeli pracodawca zwolni osobę po wypadku w wyniku rozpoczęcia procesu odszkodowawczego, może ona postarać się również o zadośćuczynienie za bezprawne zwolnienie – jeśli pracowała w danym miejscu dłużej niż rok. Każdy wypadek trzeba zgłosić swojemu szefowi i dopilnować, aby znalazł się w tzw.

księdze wypadków (Accident Book).

Jeśli w zakładzie pracy nie ma takiej książki, należy spisać wszystkie informacje na temat wypadku w dwóch kopiach i jedną przekazać pracodawcy.

Kolejnym krokiem będzie wizyta u lekarza.

Jeśli wypadek nie był na tyle poważny, by wezwać pogotowie, najlepiej szybko udać się samemu do szpitala albo lekarza rodzinnego.

To właśnie on zanotuje nasze obrażenia w historii medycznej – to konieczność, aby móc domagać się zadośćuczynienia. Wypadek w miejscu pracy – co nam przysługuje? Jeśli z przyczyny odniesionych w wypadku obrażeń musimy wziąć wolne od pracy, pracodawca jest zobowiązany wypłacić nam tzw. Statuory Sick Pay. W zależności od rozległości obrażeń, możemy również postarać się o dodatkowe benefity – będą płacone przez okres, w którym nie będziemy mogli wrócić do pracy. Każdy wypadek jest rozważany indywidualnie – proste sprawy mogą być rozwiązane po 6-8 miesiącach, z kolei trudniejsze trwają o wiele dłużej. Najczęściej potrzeba około 12-18 miesięcy, by wszystko mogło się wyjaśnić. Wysokość odszkodowania może być poddana negocjacjom pomiędzy wybranym przez nas prawnikiem a zakładem ubezpieczeniowym pracodawcy..
Artykuł z:: http://odszkodowanieuk.co.uk